Eşinizle Barışmak İçin Okunacak Dua

Eşinizle barışmak tekrar yuva kurmak küsseniz barıştıran bu özel duayı sizlerle paylaşıyorum çok etkili ve denenmiş bir duadır. Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve Rasûluhu. Allâhümme’c-alnî mine’t-tevvâbîne vec’alnî mine’l-mütatahhirîn. Sübhânekellâhümme ve bihamdik. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente, estağfiruke ve etûbü ileyk