Sevgin Karşılık Bulsun

Cuma veya pazar sabahı sabah namazından sonra salavatı şerif, yasin suresi ve bu azimet okunur. Vadrib lehüm meselen ashâbel karyeti iz câehel murselûn. İz erselnâ ileyhimüsneyni fekezzebûhümâ feazzeznâ bi sâlisin fe kâlû innâ ileyküm murselûn. Kâlû mâ entüm illâ beşerun mislünâ ve mâ enzeler rahmânü min şeyin in entüm illâ tekzibûn. Kâlû rabbünâ ya’lemü innâ […]