Düşmanı Kahreden Dua

Düşmanı kahreden sizin galip gelmenizi sağlayan dua aşağıdadır Bismillâhirrahmânirrahîm Ves semâi zâtil burûc(burûci). Vel yevmil mev’ûd(mev’ûdi). Ve şâhidin ve meşhûd(meşhûdin). Kutile ashâbul uhdûd(uhdûdi). Ennâri zâtil vekûd(vekûdi). İzhum aleyhâ kuûd(kuûdun). Ve hum alâ mâ yef’alûne bil mu’minîne şuhûd(şuhûdun). Ve mâ nekamû minhum illâ en yu’minû billâhil azîzil hamîd(hamîdi). Ellezî lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), vallâhu alâ […]

Fakirlikten Kurtulmak İçin Dilek Duası

Fakirlikte kurtulmak bolluk ve bereket için aşağıdaki dilek duasını 1000 defa okuyun Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme innî eselüke yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ ilâhel evvelîne vel âhirîne bil kavlillezî kultehü fî nebiyyinâ muhammedin sallallâhü aleyhi ve selem. Elem neşrahleke sadrek. En teşrahlî sadrî ve bil ismillezî şerahte bihi sadra nebiyyinâ muhammedin sallallâhü aleyhi ve selleme […]