Sürekli Sevmesi İçin

Ecîbû tevekkelû eyyühel vesvâsil hannâsi bi kalbihi fülân ibni
fülânete bil mehabeti vel meveddeti ve attıfû kalbihi alâ bi
hakki hâzihis sûreti erîfeh.

erkek bayana okuyacaksa kalbihi olan yer kalbiha olarak söylenir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir